1-KURUMSAL VİZYON, STRATEJİ VE HEDEFLER

VİZYONUMUZ :

 • İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü
 • Bilgi Toplumunun gereklerini yerine getiren,
 • Her alanda mükemmelliği arayan,
 • Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin bir yaşam biçimi haline getiren,
 • Kaliteli, seçkin, önder ve örnek bir yönetim birimi haline getirmek.
MİSYONUMUZ :
 
 • Tarım ve Orman Bakanlığının ilçe düzeyindeki görevlerini planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, geliştirmek ve değerlendirmek,
 • Bakanlık politikalarını uygulamak ve ilçede başarıya ulaştırmak,
 • İlçenin tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlarını tespit etmek ve gerçekçi çözüm yolları üretmek,
 • Yerel imkanları en iyi şekilde değerlendirmek,
 • Kurumun kaynaklarını etkin ve verimli olarak kullanmak,
 • Mevcut sorunları yerinde çözümlemek,
TEMEL DEĞERLERİMİZ:
 
 • Hukukun üstünlüğü
 • Objektiflik, eşitlik ve tarafsızlık
 • Açıklık ve şeffaflık
 • Katılımcılık
 • Hizmetten yararlananların memnuniyeti
 • Öğretmenlik onur ve erdemi
 • Eğitim yöneticiliği ahlakı
 • Etkililik ve verimlilik
 • Öncü, örnek ve rehber olma sorumluluğu
 • Değişim, yenilik ve sürekli iyileştirme
 • Yüksek sorumluluk duygusu
 • Ekip çalışması
 • Çalışanların iş doyumu, iş yeri mutluluğu, dayanışma ve işbirliği
 • İnsan odaklılık, insana saygı
 
İLÇE TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİHÇESİ
 
İlçe Müdürlüğümüz 1984 yılına kadar Ziraat Teknisyenliği adı altında hizmet vermiş, 1984 yılında Tarım Bakanlığında yapılan reorganizasyon sonucu Genel Müdürlük çatısı altında bulunan Veteriner hizmetleri ile Zirai hizmetler birleşerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü adı altında hizmet vermeye başlamıştır. Halen bu haliyle devam etmektedir.